Cyflumetofen esasan miweli agaçlar, pagta, gök önümler we çaý ýaly ekinlerdäki zyýanly mör-möjeklere gözegçilik etmek üçin ulanylýar

Tetranihusa we Panonihusa garşy örän işjeň, ýöne Lepidoptera, Homoptera we Tysanoptera zyýan berijilerine garşy diýen ýaly hereketsiz diýen ýaly.aýratynlyklary (1) activityokary işjeňlik we pes doza.Gektardan bary-ýogy 200 gram, az uglerod, howpsuz we ekologiýa taýdan arassa.(2) # Daşarky spektr.Zyýanly mör-möjekleriň ähli görnüşlerine garşy täsirli.(3) Hünärmenlik.Diňe zyýanly mör-möjeklere belli bir öldüriji täsir edýär, maksatly däl organizmlere we ýyrtyjy mör-möjeklere minimal negatiw täsir edýär.(4) hemmetaraplaýyn.Ösüşiň ähli basgançaklary üçin täsirli, ýumurtgalary we janly mör-möjekleri öldürip biler.(5) Çalt hereket edýän we uzak möhletli täsirler.Aktiw mör-möjeklere has çalt öldürmek täsiri bar, gowy çalt täsir edýär we has uzak dowam edýär we bir programma bilen has uzak wagtlap dolandyrylyp bilner.(6) Neşe garşylygy öndürmek aňsat däl.Özboluşly hereket mehanizmi bar we bar bolan akarisidler bilen garşylykly garşylygy ýok, zyýanly mör-möjeklere garşylygy ösdürmek aňsat däl ..Cyflumetofen

Iş wagty: Iýul-20-2023

Maglumat soramak Biz bilen habarlaşyň