Bugdaý üçin gerbisidler Clodinafop-propargyl 240g / l EC

Gysga düşündiriş:

“Clodinafop-propargyl”, ýüze çykandan soňky baldak we ýaprak bejergisi üçin ýokary öndürijilikli bugdaý meýdan gerbisidiniň täze nesli.Wildabany süle, Alopecurus aequalis Sobol we ş.m. ýaly iň möhüm ýyllyk ot otlaryna ajaýyp we durnukly gözegçilik täsirleri bar, pes temperatura we ýagyş suwlaryna çydamly., amatly döwri ulanmak giňdir we bugdaý we ondan soňky ekinler üçin howpsuzdyr.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Bugdaý üçin gerbisidler Clodinafop-propargyl 240g / l EC

Ulanmak üçin tehniki talaplar

1. Bu önüm arpa ýa-da süle ýaly suwuk dermanlaryň golaýdaky duýgur ekinlere geçmeginiň öňüni almak üçin arpa ýa-da süle meýdanlarynda ulanylyp bilinmez.
2. Janköýer burunlaryny ulanmak maslahat berilýär, her gektardan 225-450 litr suw has gowudyr.
3. Bugdaý meýdanlarynda ýyllyk ot otlaryna gözegçilik etmek üçin, maslahat berilýän dozalara görä, ýüze çykandan soň tutuş meýdana deň derejede pürküň we sepmegiň iň gowy täsiri haşal otlaryň köpüsi ýüze çykandan soň bolýar.
4. Her ekin sikli bir gezekde ulanylyp bilner.

Saklamak we eltip bermek

1. Mallardan, iýmitlerden we iýmitlerden daşda duruň, ony çagalaryň elinden almaň we gulplaň.
2. Asyl gapda saklanmaly we möhürlenen ýagdaýda saklanmaly we pes temperaturada, gurak we şemalladylýan ýerde saklanmaly.

Ilkinji kömek

1. Deri bilen tötänleýin gatnaşyga giren ýagdaýynda derini sabyn we suw bilen gowy ýuwuň.
2. Gözler bilen tötänleýin gatnaşyga giren ýagdaýynda gözleri azyndan 15 minut suw bilen gowy ýuwuň.
3. Tötänleýin iýmitlenmek, gusmagy döretmäň, derrew lukmany anyklamak we bejermek üçin belligi getiriň.

Tehniki dereje: 95% TC, 97% TC

Spesifikasiýa

Maksatly mör-möjekler

Doza

Gaplamak

8% EC

güýzlük bugdaý meýdany

750ml / ga.

1L / çüýşe

15% EC

bugdaý meýdany

450ml / ga.

1 çüýşe

24% EC

pagta meýdany

350ml / ga.

500ml / çüýşe

PINOXADEN10% + Klodinafop-propargyl 10% EC

güýzlük bugdaý meýdany

350ml / ga.

1L / çüýşe

Tribenuron-metil10% + Klodinafop-propargyl20% WP

güýzlük bugdaý meýdany

220g / ga.

500g / sumka

Fluroxypyr12% + Clodinafop-propargyl 6% WP

güýzlük bugdaý meýdany

600g / ga.

1kg / sumka

Mezosulfuron-metil2% + Klodinafop-propargyl 20% OD

güýzlük bugdaý meýdany

225ml / ga

250 / çüýşe


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Maglumat soramak Biz bilen habarlaşyň