Dimethoate

Gysga düşündiriş:

Dimethoate ulgamlaýyn organofosfor insektisid we akarisiddir.Güýçli aragatnaşygy öldürmek we aşgazandan zäherlenmek täsiri bar.Nerw geçirijiligini bökdeýän we mör-möjekleriň ölümine sebäp bolýan asetilkolinesterazyň inhibitorydyr.

 

 

 

 


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Tehniki dereje: 96% TC

Spesifikasiýa

Maksatly mör-möjekler

Doza

Gaplamak

Dimethoate40% EC / 50% EC

   

100g

DDVP 20% + + Dimethoate 20% EC

Pagta üstündäki şireler

1200ml / ga.

1L / çüýşe

Fenvalerate 3% + Dimethoate 22% EC

Bugdaýyň üstünde

1500ml / ga.

1L / çüýşe

Ulanmak üçin tehniki talaplar

1. Zyýan berijileriň iň ýokary döwründe pestisidleri ulanyň.
2. Bu önümiň çaý agajyndaky ygtybarly aralygy 7 gün, ony möwsümde bir gezek ulanyp bolýar;
Süýji kartoşkanyň ygtybarly aralygy, möwsümde iň köp gezek günlerdir;
Sitrus agaçlarynyň ygtybarly aralygy 15 gün, möwsümde iň köp 3 programma;
Alma agaçlarynyň ygtybarly aralygy 7 gün, möwsümde iň köp 2 gezek ulanylýar;
Pagta boýunça howpsuzlyk aralygy 14 gün, möwsümde iň köp 3 gezek ulanylýar;
Gök önümleriň ygtybarly aralygy 10 gün, möwsümde iň köp 4 programma;
Tüwiniň ygtybarly aralygy 30 gün, möwsümde iň köp 1 gezek ulanylýar;
Temmäkiniň ygtybarly aralygy 5 gün, möwsümde iň köp 5 gezek ulanylýar.

Saklamak we eltip bermek

1. Mallardan, iýmitlerden we iýmitlerden daşda duruň, ony çagalaryň elinden almaň we gulplaň.
2. Asyl gapda saklanmaly we möhürlenen ýagdaýda saklanmaly we pes temperaturada, gurak we şemalladylýan ýerde saklanmaly.

Ilkinji kömek

1. Deri bilen tötänleýin gatnaşyga giren ýagdaýynda derini sabyn we suw bilen gowy ýuwuň.
2. Gözler bilen tötänleýin gatnaşyga giren ýagdaýynda gözleri azyndan 15 minut suw bilen gowy ýuwuň.
3. Tötänleýin iýmitlenmek, gusmagy döretmäň, derrew lukmandan diagnoz we bejergi soramak üçin belligi getiriň

 


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Maglumat soramak Biz bilen habarlaşyň