Iň oňat hilli tüwi meýdan otlary gerbisid Cyhalofop-butyl40% OD

Gysga düşündiriş:

Cyhalofop-butil, Rhizoma chinensis, barnyardgrass we çyg meýdanlarynda gyrgyç otlary ýaly ýyllyk ot otlaryna gowy gözegçilik edýän saýlama ulgamlaýyn geçiriji görnüşli baldak we ýaprak bejergisi gerbisididir.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Iň oňat hilli tüwi meýdan otlary gerbisid Cyhalofop-butyl40% OD

Ulanmak üçin tehniki talaplar

1. Ot otlarynyň 2-den 4-e çenli ýaprak basgançagy ulanylýar, mu başyna pürküjiniň mukdary 30-40 kg, topragyň üstündäki suw gatlagy 1 sm-den az ýa-da toprak suw bilen doýsa, iň gowy täsir edip bolar. .
2. Köne otlara gözegçilik edende ýa-da toprak gurak bolanda maslahat berilýän dozanyň ýokarky çägini ulanyň.

Saklamak we eltip bermek

1. Mallardan, iýmitlerden we iýmitlerden daşda duruň, ony çagalaryň elinden almaň we gulplaň.
2. Asyl gapda saklanmaly we möhürlenen ýagdaýda saklanmaly we pes temperaturada, gurak we şemalladylýan ýerde saklanmaly.

Ilkinji kömek

1. Deri bilen tötänleýin gatnaşyga giren ýagdaýynda derini sabyn we suw bilen gowy ýuwuň.
2. Gözler bilen tötänleýin gatnaşyga giren ýagdaýynda gözleri azyndan 15 minut suw bilen gowy ýuwuň.
3. Tötänleýin iýmitlenmek, gusmagy döretmäň, derrew lukmany anyklamak we bejermek üçin belligi getiriň.

Tehniki dereje: 98% TC

Spesifikasiýa

Nyşana

Ot-çöp

Doza

Gaplamak

Satyş bazary

Cyhalofop-butil42% EC

Bugdaý meýdanynda ýyllyk ot otlary

600-900ml / ga.

500ml // çüýşe, 1L / çüýşe, 5L / deprek

Kamboja

Cyhalofop-butil30% EW

Göni ekiş tüwi meýdanynda “Leptochloa chinensis”

300-450ml / ga.

500ml // çüýşe, 1L / çüýşe, 5L / deprek

Kamboja

Cyhalofop-butyl40% OD

Göni ekiş tüwi meýdanynda barnyardgrass we leptochloa chinensis ýaly ot otlary

225-300ml / ga.

500ml // çüýşe, 1L / çüýşe

Kamboja

Cyhalofop-butyl25% ME

Göni ekiş tüwi meýdanynda barnyardgrass we leptochloa chinensis ýaly ot otlary

375-450ml / ga.

100ml // çüýşe, 500ml // çüýşe,

/

Cyhalofop-butil20% WP

Göni ekiş tüwi meýdanynda ýyllyk ot otlary

450-525ml / ga.

/

/

Propanil30% + Cyhalofop-butil10% EC

Göni ekiş tüwi meýdanynda ýyllyk ot otlary

1200-1500ml / ga.

/

/

Propanil36% + Cyhalofop-butil6% EC

Göni ekiş tüwi meýdanynda ýyllyk ot otlary

1500-1800ml / ga.

/

/

Cyhalofop-butyl12% + Halosulfuron-metil3% OD

Göni ekiş tüwi meýdanynda ýyllyk ot otlary

600-900ml / ga.

/

/

Penokssulam2.5% + Cyhalofop-butil15% OD

Göni ekiş tüwi meýdanynda ýyllyk ot otlary

/

Özbegistan, Täjigistan


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Maglumat soramak Biz bilen habarlaşyň