Acetamiprid

Gysga düşündiriş:

Asetamiprid, akarisid işjeňligi bilen täze giň spektrli insektisiddir we hereket ediş usuly toprak, şahalar we ýapraklar üçin ulgamlaýyn insektisiddir.Tüwi, esasanam şire, ösümlik, kepjebaş we gök önümleriň, miweli agaçlaryň we çaý ýapraklarynyň lepidopteran zyýan berijilerine garşy göreşde giňden ulanylýar.

 

 

 

 

 

 

 


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Tehniki dereje: 98% TC

Spesifikasiýa

Maksatly mör-möjekler

Doza

Gaplamak

20% SP

Gök önümler

100-120g / ga

100g, 120g / sumka

20% SL

Pagta üstündäki afis

120-180ml / ga

200ml / çüýşe

70% WDG

Gök önümler

30-60g / ga

100g / sumka

10% EW

Gök önümler

150-250ml / ga

250ml / çüýşe

Acetamiprid5% + Hlorpirifos 20% MEN

Miwe agaçlarynda koksid

100ml 100L suw bilen garmaly

1L / çüýşe

Abamektin 0,5% +Acetamiprid4.5% MEN

Gök önümler

225-300ml / ga

250ml / çüýşe

Piridaben 40% + Asetamiprid 20% WP

Gök önümleriň üstünde zolakly garynja

100-150g / ga

150g / sumka

Tiokislam-wodorodoksalat 25% +

Asetamiprid 3% WP

Gök önümleriň üstünde zolakly garynja

450-500g / ga

500g / sumka

Flonikamid 10% + Asetamiprid 8% OD

Gök önümler

200ml / ga

250ml / çüýşe

2,5% çeňňek

Uç, tarakan

Her ýerde 3-5g

5g / sumka

 

Ulanmak üçin tehniki talaplar

1. Bu önüm sepilmeli we ýumurtga çykmagyň iň ýokary derejesinden ak garga ýa-da ilatyň iň ýokary derejesine çenli gözegçilik edilmelidir.
2. Deň sepmäge üns beriň.
3. Temperatura 20 than-dan ýokary bolsa, amaly effekti has gowudyr
4. Şemally günlerde ýa-da 1 sagadyň dowamynda ýagyş garaşylanda ulanmaň.
5. Bu önümiň pomidorda howpsuzlyk aralygy 5 gün, her ekin üçin iň köp ulanylyş wagty 2 esse.

Saklamak we eltip bermek

1. Mallardan, iýmitlerden we iýmitlerden daşda duruň, ony çagalaryň elinden almaň we gulplaň.
2. Asyl gapda saklanmaly we möhürlenen ýagdaýda saklanmaly we pes temperaturada, gurak we şemalladylýan ýerde saklanmaly.

Ilkinji kömek

1. Deri bilen tötänleýin gatnaşyga giren ýagdaýynda derini sabyn we suw bilen gowy ýuwuň.
2. Gözler bilen tötänleýin gatnaşyga giren ýagdaýynda gözleri azyndan 15 minut suw bilen gowy ýuwuň.
3. Tötänleýin iýmitlenmek, gusmagy döretmäň, derrew lukmany anyklamak we bejermek üçin belligi getiriň.

Tehniki dereje: 98% TC

Spesifikasiýa

Maksatly mör-möjekler

Doza

Gaplamak

20% SP

Gök önümler

100-120g / ga

100g, 120g / sumka

20% SL

Pagta üstündäki afis

120-180ml / ga

200ml / çüýşe

70% WDG

Gök önümler

30-60g / ga

100g / sumka

10% EW

Gök önümler

150-250ml / ga

250ml / çüýşe

Asetamiprid 5% + Hlorpirifos 20% ME

Miwe agaçlarynda koksid

100ml 100L suw bilen garmaly

1L / çüýşe

Abamektin 0,5% + Asetamiprid 4,5% ME

Gök önümler

225-300ml / ga

250ml / çüýşe

Piridaben 40% + Asetamiprid 20% WP

Gök önümleriň üstünde zolakly garynja

100-150g / ga

150g / sumka

Tiokislam-wodorodoksalat 25% +

Asetamiprid 3% WP

Gök önümleriň üstünde zolakly garynja

450-500g / ga

500g / sumka

Flonikamid 10% + Asetamiprid 8% OD

Gök önümler

200ml / ga

250ml / çüýşe

2,5% çeňňek

Uç, tarakan

Her ýerde 3-5g

5g / sumka

 

 

 

 

 

 

 

 


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Maglumat soramak Biz bilen habarlaşyň