Öýjük mör-möjekleri öldürýän Iň täsirli insektisid Abamektin 18g / L EC, 3,6% EC, 5% EC

Gysga düşündiriş:

Abamektin, mör-möjeklere we mör-möjeklere kontakt, aşgazan we tüsse täsirleri bilen ýokary täsirli insektisid we akarisiddir.Dürli ekinleriň zyýankeşleriniň köp görnüşine gaty gowy gözegçilik edýär.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Öýjük mör-möjekleri öldürýän Iň täsirli insektisid Abamektin 18g / L EC, 3,6% EC, 5% EC Öýjük mör-möjekleri öldürýän Iň täsirli insektisid Abamektin 18g / L EC, 3,6% EC, 5% EC

Ulanmak üçin tehniki talaplar

1. Pagtanyň ygtybarly aralygy 21 gün, möwsümde 2 gezek ulanyň.Iň oňat sepiş döwri, gyzyl möý möjekleriniň döremeginiň iň ýokary döwri.Hat-da oýlanyşykly pürkmäge üns beriň.
2. Şemally günlerde ýa-da 1 sagadyň içinde ýagyş garaşýan bolsa ýüz tutmaň.

Saklamak we eltip bermek

1. Mallardan, iýmitlerden we iýmitlerden daşda duruň, ony çagalaryň elinden almaň we gulplaň.
2. Asyl gapda saklanmaly we möhürlenen ýagdaýda saklanmaly we pes temperaturada, gurak we şemalladylýan ýerde saklanmaly.

Ilkinji kömek

1. Deri bilen tötänleýin gatnaşyga giren ýagdaýynda derini sabyn we suw bilen gowy ýuwuň.
2. Gözler bilen tötänleýin gatnaşyga giren ýagdaýynda gözleri azyndan 15 minut suw bilen gowy ýuwuň.
3. Tötänleýin iýmitlenmek, gusmagy döretmäň, derrew lukmany anyklamak we bejermek üçin belligi getiriň.

Tehniki dereje: 98% TC

Spesifikasiýa

Maksatly mör-möjekler

Doza

Gaplamak

Satyş bazary

1.8% EC

Pagta üstünde möý möjekleri

700-1000ml / ga

1L / çüýşe

2% CS

Tüwi ýapragy

450-600ml / ga

1L / çüýşe

3.6% EC

Gök önümlerde plutella ksilostella

200-350ml / ga

1L / çüýşe

5% EW

Tüwi ýapragy

120-250ml / ga

250ml / çüýşe

Etoksazol 20% +Abamektin5% SC

Miwe agaçlarynda möý möjekleri

100ml 500L suw bilen garmaly, sepmeli

1L / çüýşe

Abamektin 1% + Asetamiprid 3% EC

Miwe agaçlarynda aphis

100-120ml / ga

100ml / çüýşe

Abamektin 0,5% + Triazofos 20% EC

Tüwi baldagy

900-1000ml / ga

1L / çüýşe

Indoksakarb 6% + Abamektin 2% WDG

Tüwi ýapragy

450-500g / ga

Atroý ýagy 25% + Abamektin 0,2% EC

Miwe agaçlarynda möý möjekleri

100ml 500L suw bilen garmaly, sepmeli

1L / çüýşe

Hexaflumuron 2% + Abamektin 1% SC

Gowaçanyň üstünde gurçuk

900-1000ml / ga

1L / çüýşe

Abamektin 1% + Piridaben 15% EC

Pagta üstünde möý möjekleri

375-500ml / ga

500ml / çüýşe


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Maglumat soramak Biz bilen habarlaşyň