Abamektin

Gysga düşündiriş:

Abamektin, mör-möjeklere we mör-möjeklere kontakt, aşgazan we tüsse täsirleri bilen ýokary täsirli insektisid we akarisiddir.Dürli ekinleriň zyýankeşleriniň köp görnüşine gaty gowy gözegçilik edýär.

 

 

 


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

 

Tehniki dereje: 98% TC

Spesifikasiýa Maksatlar Doza Gaplamak
1.8% EC Pagta üstünde möý möjekleri 700-1000ml / ga 1L / çüýşe
2% CS Tüwi ýapragy 450-600ml / ga 1L / çüýşe
3.6% EC Gök önümlerde plutella ksilostella 200-350ml / ga 1L / çüýşe
5% EW Tüwi ýapragy 120-250ml / ga 250ml / çüýşe
Abamektin5% +
Etoksazol 20% SC
Miwe agaçlarynda möý möjekleri 100ml 500L suw bilen garmaly, sepmeli 1L / çüýşe
Abamektin 1% +
Asetamiprid 3% EC
Miwe agaçlarynda aphis 100-120ml / ga 100ml / çüýşe
Abamektin 0,5% +
Triazofos 20% EC
Tüwi baldagy 900-1000ml / ga 1L / çüýşe
Indoksakarb 6% +
Abamektin 2% WDG
Tüwi ýapragy 450-500g / ga
Abamektin 0,2% +
Atroý ýagy 25% EC
Miwe agaçlarynda möý möjekleri 100ml 500L suw bilen garmaly, sepmeli 1L / çüýşe
Abamektin 1% +
Hexaflumuron 2% SC
Gowaçanyň üstünde gurçuk 900-1000ml / ga 1L / çüýşe
Abamektin 1% +
Piridaben 15% EC
Pagta üstünde möý möjekleri 375-500ml / ga 500ml / çüýşe

Ulanmak üçin tehniki talaplar

1. Pagtanyň ygtybarly aralygy 21 gün, möwsümde 2 gezek ulanyň.Iň oňat sepiş döwri, gyzyl möý möjekleriniň döremeginiň iň ýokary döwri.Hat-da oýlanyşykly pürkmäge üns beriň.
2. Şemally günlerde ýa-da 1 sagadyň içinde ýagyş garaşýan bolsa ýüz tutmaň.

Saklamak we eltip bermek

1. Mallardan, iýmitlerden we iýmitlerden daşda duruň, ony çagalaryň elinden almaň we gulplaň.
2. Asyl gapda saklanmaly we möhürlenen ýagdaýda saklanmaly we pes temperaturada, gurak we şemalladylýan ýerde saklanmaly.

Ilkinji kömek

1. Deri bilen tötänleýin gatnaşyga giren ýagdaýynda derini sabyn we suw bilen gowy ýuwuň.
2. Gözler bilen tötänleýin gatnaşyga giren ýagdaýynda gözleri azyndan 15 minut suw bilen gowy ýuwuň.
3. Tötänleýin iýmitlenmek, gusmagy döretmäň, derrew lukmany anyklamak we bejermek üçin belligi getiriň.


 

 

 


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Maglumat soramak Biz bilen habarlaşyň