Profenofos

Gysga düşündiriş:

Organofosfor insektisidleri, kontakt, aşgazan zäheri, osmotik täsiri, içerki siňdiriş täsiri ýok


 • Gaplamak we bellik:Müşderilere dürli talaplary kanagatlandyrmak üçin ýöriteleşdirilen paket bermek
 • Min.Order mukdary:1000kg / 1000L
 • Üpjünçilik ukyby:Aýda 100 tonna
 • Mysal:Mugt
 • Eltip beriş senesi:25 gün - 30 gün
 • Kompaniýanyň görnüşi:Öndüriji
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

   

  Tehniki dereje:89% TC

  Spesifikasiýa

  Öňüni almak maksady

  Doza

  Profenofos 40% EC

  pagta gurçugy

  1500ml / ga.

  Cypermethrin 400g / l + Profenofos 40g / l EC

  pagta gurçugy

  1200ml / ga.

  Hexaflumuron 2% + Profenofos 30% EC

  pagta gurçugy

  1200ml / ga.

  Foksim 20% + Profenofos 5% EC

  pagta gurçugy

  1200ml / ga.

  Beta-Cypermethrin 38% + Profenofos 2% EC

  pagta gurçugy

  13000ml / ga.

   

  Önümiň beýany:

  Bu önüm organofosfor insektisididir, kontakt, aşgazan zäheri, osmotik täsiri, içerki siňdiriş täsiri ýok, pagta gurçugy, ösümlik güjüklerine gözegçilik etmek üçin ulanylyp bilinmez.

   

  Ulanmak üçin tehniki talaplar:

  1. Bu önümiň pagtada ulanylmagy üçin ygtybarly aralyk 7 gün, ony ekin möwsüminde 3 gezek ulanyp bolýar.

  2. Ösümlik keleminiň ygtybarly aralygy 14 gün, ony ekin möwsüminde 2 gezek ulanyp bolýar.

  3. Bu önüm organofosfor insektisididir.Garşylygyň ösüşini gijikdirmek üçin dürli hereket mehanizmleri bilen beýleki insektisidler bilen aýlanmak maslahat berilýär.

  4. Bu önüm ýorunja we ýorunja duýgur.Pestisid ulanylanda, pestisidleriň zaýalanmagynyň öňüni almak üçin ýokardaky ekinlere suwuklygyň süýşmeginden gaça duruň.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Maglumat soramak Biz bilen habarlaşyň