Iň ýokary hilli Glufosinat-ammiak 200g / LSL bilen güýçli gerbisidler

Gysga düşündiriş:

Glufosinat-ammiak fosfon kislotasynyň gerbisididir, glýutamin sintez inhibitory, bölekleýin ulgam täsiri bolan saýlama kontakt gerbisididir.Ulanylandan soň gysga wagtyň içinde ösümlikdäki ammiak çalşygy bozulýar we sitotoksiki ammiak iony ösümlikde ýygnanýar.Şol bir wagtyň özünde, haşal otlaryň maksadyna ýetmek üçin fotosintez berk saklanýar.Bu önüm pestisid preparatlaryny gaýtadan işlemek üçin çig mal bolup, ekinlerde ýa-da başga ýerlerde ulanylmaly däldir.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Iň ýokary hilli Glufosinat-ammiak 200g / LSL bilen güýçli gerbisidler

Ulanmak üçin tehniki talaplar

1. Bu önüm haşal otlaryň güýçli ösýän döwründe ulanylmaly, deň pürkmäge üns beriň;
2. Şemally günlerde ýa-da 6 sagadyň içinde ýagyş garaşýan mahaly ulanmaň.
3. Ulanyjy dozany haşal otlaryň görnüşine, ot ýaşyna, dykyzlygyna, temperaturasyna we çyglylygyna we ş.m. hasaba almak we tassyklamak çäginde sazlap biler.

Saklamak we eltip bermek

1. Mallardan, iýmitlerden we iýmitlerden daşda duruň, ony çagalaryň elinden almaň we gulplaň.
2. Asyl gapda saklanmaly we möhürlenen ýagdaýda saklanmaly we pes temperaturada, gurak we şemalladylýan ýerde saklanmaly.

Ilkinji kömek

1. Deri bilen tötänleýin gatnaşyga giren ýagdaýynda derini sabyn we suw bilen gowy ýuwuň.
2. Gözler bilen tötänleýin gatnaşyga giren ýagdaýynda gözleri azyndan 15 minut suw bilen gowy ýuwuň.
3. Tötänleýin iýmitlenmek, gusmagy döretmäň, derrew lukmany anyklamak we bejermek üçin belligi getiriň.

Tehniki dereje: 97% TC

Spesifikasiýa

Öňüni almak maksady

Doza

Gaplamak

Satyş bazary

Glufosinat-ammiak 200g / LSL

ekilmeýän ýerlerde haşal otlar

3375-5250ml / ga

5L / deprek

Glufosinat-ammiak 50% SL

ekilmeýän ýerlerde haşal otlar

4200-6000ml / ga

5L / deprek

Glufosinat-ammiak200g / LAS

ekilmeýän ýerlerde haşal otlar

4500-6000ml / ga

5L / deprek

Glufosinat-ammiak 50% AS

ekilmeýän ýerlerde haşal otlar

1200-1800ml / ga

1L / çüýşe

2,4-D 4% + Glufosinat-ammiak 20% SL

ekilmeýän ýerlerde haşal otlar

3000-4500ml / ga

5L / deprek

MCPA4.9% + Glufosinat-ammiak 10% SL

ekilmeýän ýerlerde haşal otlar

3000-4500ml / ga

5L / deprek

Ftoroglikofen-etil 0,6% + Glufosinat-ammiak 10,4% SL

ekilmeýän ýerlerde haşal otlar

6000-10500ml / ga

5L / deprek

Ftoroglikofen-etil 0,7% + Glufosinat-ammiak 19,3% OD

ekilmeýän ýerlerde haşal otlar

3000-6000ml / ga

5L / deprek

Flumioxazin6% + Glufosinat-ammiak 60% WP

ekilmeýän ýerlerde haşal otlar

600-900ml / ga

1L / çüýşe

Oxyfluorfen2.8% + Glufosinat-ammiak 14.2% ME

ekilmeýän ýerlerde haşal otlar

4500-6750ml / ga

5L / deprek

Glufosinat-ammiak 88% WP

ekilmeýän ýerlerde haşal otlar

1125-1500ml / ga

1L / çüýşe

Oxyfluorfen8% + Glufosinat-ammiak 24% WP

ekilmeýän ýerlerde haşal otlar

1350-1800ml / ga

1L / çüýşe

Flumioxazin1.5% + Glufosinat-ammiak 18,5% OD

ekilmeýän ýerlerde haşal otlar

2250-3000ml / ga

1L / çüýşe


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Maglumat soramak Biz bilen habarlaşyň