Zawodyň bahasy bilen gyzgyn satylýan agrohimiki fungisid Carbendazim 50% SC, 50% WDG, 80% WDG

Gysga düşündiriş:

Karbendazim gorag we bejeriş täsiri bolan ulgamlaýyn fungisiddir.Ekinlere ýaprak sepmek, tohum geýmek we ş.m. ulanylyp bilner we maslahat berilýän doza laýyklykda ulanylyp bilner.Hemmesiniň gowy netijeleri bar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Zawodyň bahasy bilen gyzgyn satylýan agrohimiki fungisid Carbendazim 50% SC, 50% WDG, 80% WDG

Ulanmak üçin tehniki talaplar

1. Bu önümiň howpsuzlyk aralygy we möwsümde iň köp ulanylyşy:
Miwe agajy 28 gün, 3 gezek;
Tüwi 30 gün, 2 gezek;
28 gün bugdaý, 2 gezek;
Arahis 20 gün, 3 gezek;
41 gün, 2 gezek zorlamak.
Pagta tohumyny geýmek möwsümde bir gezek ulanylýar.
2. Bu önüm keseliň döremeginiň irki döwründe her 7-10 günden bir gezek pürkülýär, 2-3 gezek pürküp bolýar we sepmek hatda oýlanyşykly bolmaly.Pagta ekiş döwründe keselleriň öňüni almak we gözegçilikde saklamak üçin, derman görnüşleriniň bellenen gatnaşygy bilen deň derejede garmaly.

Saklamak we eltip bermek

1. Mallardan, iýmitlerden we iýmitlerden daşda duruň, ony çagalaryň elinden almaň we gulplaň.
2. Asyl gapda saklanmaly we möhürlenen ýagdaýda saklanmaly we pes temperaturada, gurak we şemalladylýan ýerde saklanmaly.

Ilkinji kömek

1. Deri bilen tötänleýin gatnaşyga giren ýagdaýynda derini sabyn we suw bilen gowy ýuwuň.
2. Gözler bilen tötänleýin gatnaşyga giren ýagdaýynda gözleri azyndan 15 minut suw bilen gowy ýuwuň.
3. Tötänleýin iýmitlenmek, gusmagy döretmäň, derrew lukmany anyklamak we bejermek üçin belligi getiriň.

Tehniki dereje: 98% TC

Spesifikasiýa

Maksatly ekinler

Doza

Gaplamak

40% WP / 40% SC / 80% WDG

100g

Tebukonazol 5% +Karbendazim35% SC

Bugdaý kellesi

1000ml / ga.

1L / çüýşe

Epoksikonazol 10% + Karbendazim 40% SC

Bugdaý

1000ml / ga

1L / çüýşe

Tiram 40% + Karbendazim 10% WP

Armut gabyk

500 gezek

1kg / sumka

Kasugamisin 4% + Karbendazim 46% SC

antraknoz

1200ml / ga

1L / çüýşe

Propineb 30% + Karbendazim 40% WP

Alternaria mali

1200 gezek

1kg / sumka

Prohloraz 1% + tiram 6% + karbendazim 4% FS

Fusarium fujikuroi

1: 55-60

Iprodione 35% + Carbendazim 17.5% SC

Alternaria mali

1200 gezek

5L / çüýşe

Mancozeb 17% + Karbendazim 8% WP

ýaprak ýeri

1,5 kg / ga.

1kg / sumka


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Maglumat soramak Biz bilen habarlaşyň